Wushu Taolu – Stances

Wushu Taolu (Form) – Stances

This page will help you to learn about Kung Fu and Wushu stances for Wushu taolu (forms). While there are hundreds of different names for various Kung Fu stances (due to the multitude of different Kung Fu styles), the five basic modern Wushu stances are as follows:

Basic Wushu Stances

 • Bow Stance – Gong Bu
 • False or Empty Stance – Xu Bu
 • Flat Stance – Pu Bu
 • Horse Stance – Ma Bu
 • Rest Stance – Xie Bu

Other Stances

 • Ban Ma Bu
 • Gui Bu
 • Qi Long Bu
 • Cha Bu
 • Ding Bu
 • Zuo Pan
 • Qi Xing Bu
 • Du Li Bu
 • Bing Bu

The videos below provide stance instructions and stance criteria used in international Wushu taolu competitions.

Instructional Video on Kung Fu Stances

Instructional Video on Wushu Stances

References

 1. European Wushu Federation, http://www.ewuf.org/
 2. Wudang Kung Fu Bucuresti, http://www.wdkf.ro | https://www.facebook.com/wdkf.ro